Hvad er Store Smagedag?

Det er et ganske særligt ansvar at tilberede et måltid til andre mennesker. For et måltid er meget, meget mere end blot at stille sulten. Måltidet er et naturligt samlingspunkt, en lille oase i en fortravlet hverdag, en afstressende platform for dialog og samvær og en unik lejlighed til at inspirere til bedre spisevaner. Måltidet er kort sagt en vigtig og værdifuld del af et sundt og aktivt liv og fortjener derfor respekt og omtanke.

Store Smagedag er først og fremmest et netværk hvor du sammen med smags og måltidsinteressenter på kryds og tværs kan blive klogere, dygtigere, smartere, nysgerrigere og få udvidet din horisont til glæde og gavn for dem det handler om – nemlig de spisende. Men Store Smagedag er også en festdag der fejres hver år den 3. onsdag i september.

Store Smagedag har eksisteret siden 2009 og står bla.  bag workshops, seminarer, fejring af Store Smagedag, uddeling af Store Smagedags Prisen - alt sammen for at inspirere til endnu bedre måltider med masser af smag og oplevelse.